ปราสาทหินพนมวัน

ปราสาทหินพนมวัน ตั้งอยู่ที่บ้านมะค่า ตำบลโพธิ์ ถนนสายโคราช-ขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมในคติความเชื่อของเขมรโบราณ สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นเทวสถาน ต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็นพุทธสถาน เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย

Continue reading


ตลาดน้ำคลองสาม

วิถีชาวชุมชนสองฝากฝั่งอันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมในอดีต คือมนต์เสน่ห์ของตลาดน้ำคลองสาม ตลาดน้ำแห่งใหม่ที่ดึงดูดใจด้วยเสน่ห์ที่แปลกตา ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำมายาวนาน ด้วยความยาวกว่า 20 กิโลเมตรของลำน้ำแห่งนี้ จะได้สัมผัสกับเรือลำเล็กลำน้อยมากกว่า 100 ลำที่นำสินค้ามาขายให้แก่ผู้ที่เดินทางผ่านไปมาได้จับจ่ายใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม สินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองจากปทุมธานี สินค้าประเภทอาหารหลากหลายชนิดทั้งคาวหวาน รวมทั้งสินค้าประเภทของชำร่วยและของที่ระลึกที่มีให้เลือกซื้อหากันอย่างเต็มที่ […]

Continue reading


น้ำพุร้อนแม่กาษาและถ้ำแม่อุษา

ถ้ำขนาดใหญ่ที่คุณต้องเดินฝ่าลำห้วยแม่อุสุเพื่อไปให้ถึง เป็นอีกเรื่องราวของการผจญภัยที่นักท่องเที่ยว ต้องหาโอกาสลองสัมผัสสักครั้งในชีวิต สิบกว่าปีที่ผ่านมาหลังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นักผจญภัยมากมายต่างเดินทางเข้ามาสำรวจถ้ำที่ไม่เพียงต้องฝ่าลำห้วยเท่านั้น หากยังต้องเดินขึ้นเขาระยะทาง 500 เมตรและต่อด้วยบันไดอีก 870 ขั้น เพื่อไปให้ถึงปากถ้ำ

Continue reading


ศาลพระกาฬ

มาลพบุรีแล้วไม่มาเยือนศาลพระกาฬถือว่ายังไม่มีถึงถิ่นเพราะศาลแห่งนี้เปรียบเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีโดดเด่นด้วยเทวสถานขอมเก่าแก่ที่สร้างด้วยศิลาแดงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูงผู้คนจึงนิยมเรียกว่า “ศาลสูง” ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อพระกาฬ สันนิษฐานว่าเป็นเทวรูปพระนารายณ์ยืนทำด้วยศิลา มี 2 องค์

Continue reading


โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

อลังการกับเมืองโบราณเก่าแก่สมัยทวารวดีที่มีลักษณะเป็นรูปไข่ โดยหลักฐานส่วนใหญ่ที่พบในเมืองนี้ มักเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู เช่น เทวาลัย เทวรูป ศิวลึงค์ โดยโบราณสถานสำคัญที่พบนั้น ได้แก่

Continue reading


บ้านนาตีน

หมู่บ้านนาตีน ตั้งอยู่ในเขตตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำสวนยางและทำประมงเป็นอาชีพเสริม แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่นาทำกินของชาวบ้านคลองแห้ง ในสมัยที่การคมนาคมยังไม่สะดวกเช่นทุกวันนี้ ชาวบ้านต้องเดินเท้ามาช่วยกันทำนาเป็นประจำทุกวัน เมื่อมีการตั้งชุมชนขึ้นเมื่อราว 80 ปีก่อน พื้นที่แถบนี้จึงถูกเรียกขานกันว่า บ้านนาตีน ซึ่งหมายถึงนาทางด้านทิศใต้ (หรือทิศทางปลายเท้า)

Continue reading


สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ

ที่นี่เป็นสถานที่ทดลองปลูกไม้เมืองหนาวจากสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ภายในสถานีปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาวนานาชนิด เช่น พลับฝาด พลับเนคตาซีน กาแฟ มะกอกน้ำ ลิ้นจี่ เสาวรส สตรอว์เบอร์รี อโวคาโด โดยเฉพาะมีแปลงปลูกแมคคาเดเมียนัต ที่มีพื้นที่กว้างประมาณ […]

Continue reading


พระบรมธาตุแสนไห

ที่นี่เป็นพระบรมธาตุที่มีความเก่าแก่ ด้วยเชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมีเรื่องราวกล่าวถึงในช่วงเวลาที่ พระพุทธเจ้าเสด็จมายังดินแดนสุวรรณภูมิ ชาวกระเหรี่ยงพื้นบ้านได้นำแตงโมมาถวาย ขณะเสวยแตงโม พระทนต์ (เขี้ยว) ได้กะเทาะ (แหง) ออกมา จึงทรงให้พระอานนท์นำไปมอบให้แก่กระเหรี่ยงผู้นำแตงโมมาถวาย เมื่อพระเจตบุตรเจ้าเมืองทราบเรื่องเข้า จึงได้ประกาศให้ชาวเมืองร่วมกันก่อสร้างพระธาตุแห่งนี้ขึ้น […]

Continue reading


วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม (Temple of the Dawn, Bangkok) หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันติดปากว่า วัดแจ้ง (Temple in Bangkok) เป็น พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา […]

Continue reading


บึงแก่นนคร (Bung Kaen Nakorn)

เป็นบึงที่หน้าสนใจอีกสถานที่หนึ่ง ตั้งอยู่ทางใต้ของอำเภอเมืองขอนแก่นมีเนื้อทั้งหมด 603 ไร่มีร้านค้าแผงลอยอยู่มากมายเช่น ร้านส้มตำและไก่ย่าง บางแสน 2 และหาดจอมทอง (Bang Saen II and Hat Chom […]

Continue reading